MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 14, Nr 2 (52) 2023, ISSN: 2082-4149

Released on 30.10.2023
epismo-aez-nr-52

Językowe narzędzie do uczuć

Krzysztof GOCZYLA

Multiple Droop-Controlled DG Sites in an Islanded AC Microgrid for Power Losses Mitigation

Lokalizacja źródeł rozproszonych z regulowanym statyzmem w izolowanej mikrosieci - minimalizująca straty mocy

Tham X. NGUYEN, Robert LIS

Lokalizacja źródeł rozproszonych z regulowanym statyzmem w izolowanej mikrosieci - minimalizująca straty mocy

Multiple Droop-Controlled DG Sites in an Islanded AC Microgrid for Power Losses Mitigation

Tham X. NGUYEN, Robert LIS

Use of a Neural Method to Control On-Load Tap Changer so as to Improve Voltage Conditions in LV Networks with Distributed Generation

Wykorzystanie neuronowej metody sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do poprawy warunków napięciowych w sieciach nn z generacją rozproszoną

Klara JANIGA, Robert JEDRYCHOWSKI

Wykorzystanie neuronowej metody sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do poprawy warunków napięciowych w sieciach nn z generacją rozproszoną

Use of a Neural Method to Control On-Load Tap Changer so as to Improve Voltage Conditions in LV Networks with Distributed Generation

Klara JANIGA, Robert JEDRYCHOWSKI

Concept of Construction a Station for Calibrating Matrix Luminance Meters

Koncepcja budowy stanowiska do wzorcowania matrycowych mierników luminancji

Urszula BLASZCZAK, Marcin LESKO, Henryk WACHTA, Krzysztof BARAN, Maciej ZAJKOWSKI

Koncepcja budowy stanowiska do wzorcowania matrycowych mierników luminancji 

Concept of Construction a Station for Calibrating Matrix Luminance Meters

Urszula BLASZCZAK, Marcin LESKO, Henryk WACHTA, Krzysztof BARAN, Maciej ZAJKOWSKI

Analysis of the Impact of Selected Design Changes on the Cogging Torque of a Commutator Motor with Permanent Magnets

Analiza wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na moment zaczepowy silnika komutatorowego z magnesami trwałymi

Pawel STRACZYNSKI, Zbigniew GORYCA, Sebastian ROZOWICZ

Analiza wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na moment zaczepowy silnika komutatorowego z magnesami trwałymi

Analysis of the Impact of Selected Design Changes on the Cogging Torque of a Commutator Motor with Permanent Magnets

Pawel STRACZYNSKI, Zbigniew GORYCA, Sebastian ROZOWICZ