MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 14, Nr 1 (51) 2023, ISSN: 2082-4149

Released on 18.09.2023
epismo-aez-nr-51

Językowa ekonomia

Krzysztof GOCZYLA

Approximation and Extrapolation of Vibrations in Induction Machines as a Function of Numbers of Short-circuited Turns in Stator Winding

Aproksymacja i ekstrapolacja drgań maszyny indukcyjnej w funkcji liczby zwartych zwojów uzwojenia stojana

Wojciech PIETROWSKI, Konrad GORNY, Mikolaj MARCZAK

Aproksymacja i ekstrapolacja drgań maszyny indukcyjnej w funkcji liczby zwartych zwojów uzwojenia stojana

Approximation and Extrapolation of Vibrations in Induction Machines as a Function of Numbers of Short-circuited Turns in Stator Winding

Wojciech PIETROWSKI, Konrad GORNY, Mikolaj MARCZAK

Mathematical model of a stepper motor

Model matematyczny silnika skokowego

Sebastian ROZOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni ROZOWICZ

Model matematyczny silnika skokowego

Mathematical model of a stepper motor

Sebastian ROZOWICZ, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Antoni ROZOWICZ

Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene

Przyrosty temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie

Jaroslaw WIATER

Przyrosty temperatury przewodów odprowadzających prąd piorunowy umieszczonych w styropianie

Temperature rises of wires discharging lightning current placed in polystyrene

Jaroslaw WIATER

Stork’s Nest - Additional Load on the Supporting Structure of the Low Voltage Power Line

Gniazdo bociana jako dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczej linii niskiego napięcia

Piotr TRYJANOWSKI, Adam ZBYRYT, Jozef J. ZAWODNIAK

Gniazdo bociana jako dodatkowe obciążenie konstrukcji wsporczej linii niskiego napięcia

Stork’s Nest - Additional Load on the Supporting Structure of the Low Voltage Power Line

Piotr TRYJANOWSKI, Adam ZBYRYT, Jozef J. ZAWODNIAK