MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 7, Nr 4(26) 2016

Released on 31.12.2016
epismo-aez-nr-26

Powers And Compensationin Circuits With Nonsinusoidal and Asymmetrical Voltages and Currents. Part 10. Development history of the Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 10. Historia rozwoju teorii Składowych Fizycznych Prądów (CPC)

 

Leszek S. CZARNECKI

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia. Część 10. Historia rozwoju teorii Składowych Fizycznych Prądów (CPC) 

Powers And Compensationin Circuits With Nonsinusoidal and Asymmetrical Voltages and Currents. Part 10. Development history of the Currents’ Physical Components (CPC) - based power theory

 

Możliwość zastosowania technologii internetu rzeczy w przetwornikach pH-metrycznych

Application Possibilities of the Internet of Things Technology in pH Transducers

Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane wadliwymi złączami w instalacjach piorunochronnych

Fire Hazard in Ex zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations

Fire Hazard in Ex Zones Caused by Faulty Connectors in Lightning Installations

Zagrożenie pożarowe w strefach EX powodowane wadliwymi złączami w instalacjach piorunochronnych

Jaroslaw WIATER

Conformity assessment for fixed installations in accordance with the essential requirements of the EMC Directive

kompatybilność elektromagnetyczna, ocena zgodności, instalacje stacjonarne, profesjonalna praktyka inżynierska

Henryk BORYN

Procedura oceny zgodności instalacji stacjonarnych z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej

Conformity assessment for fixed installations in accordance with the essential requirements of the EMC Directive

 

Wpływ elektrowni wiatrowych na system elektroenergetyczny

Wind Farms Influence on Electric Power System

Wymiana napowietrznego mostu szynowego na kablowy w stacji WN/SN

Replacement of an Outdoor Bus Interconnection into the Cable one in HV/MV Substation

Kogeneracyjny blok energetyczny w PEC Suwałki - doświadczenia z budowy i eksploatacji

Cogeneration power unit in PEC in Suwalki - the experience of construction and operation

Wymiana słupów z platformą pod gniazdo bociana w liniach nn

Replacement of Poles Together with a Platform to Make Space for White Stork Nest Built on LV Line

Five-Phase Squirrel-Cage Motor. Construction and Drive Properties

Pięciofazowy silnik indukcyjny - budowa i właściwości napędowe

Jaroslaw GUZINSKI, Grzegorz KOSTRO, Patryk STRANKOWSKI, Marcin MORAWIEC, Atif IQBAL

Pięciofazowy silnik indukcyjny - budowa i właściwości napędowe

Five-Phase Squirrel-Cage Motor. Construction and Drive Properties

Digital control system of the wavemaker in the towing tank

Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego

Marcin DRZEWIECKI

Cyfrowy układ regulacji wywoływacza fal basenu modelowego

Digital control system of the wavemaker in the towing tank

Malware - malicious software in IT/OT systems

Malware – złośliwe oprogramowanie w systemach IT/OT

Tomasz GIERSZEWSKI

Malware – złośliwe oprogramowanie w systemach IT/OT

Malware - malicious software in IT/OT systems