MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 12, Nr 1(43) 2021

Released on 31.03.2021
epismo-aez-nr-43

Performance Level (PL)
Part I - Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa - PL
Część I – Podstawowy parametr funkcji bezpieczeństwa maszyny (SF)

Marek TRAJDOS

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa - PL
Część I – Podstawowy parametr funkcji bezpieczeństwa maszyny (SF)

Performance Level (PL)
Part I - Basic Parameter of the Machine Safety Function (SF)

Marek TRAJDOS

Control Process Modelling of Thermodynamic Systems Containing a Thermal Energy Storage Tank

Modelowanie procesu sterowania systemami termodynamicznymi współpracującymi z zasobnikiem magazynującym energię cieplną

Oktawia DOLNA, Robert MATYSKO, Weronika WISNIEWSKA

Modelowanie procesu sterowania systemami termodynamicznymi współpracującymi z zasobnikiem magazynującym energię cieplną

Control Process Modelling of Thermodynamic Systems Containing a Thermal Energy Storage Tank

Oktawia DOLNA, Robert MATYSKO, Weronika WISNIEWSKA

Adhibition Study of Electric Multiple Units with Energy Storage on Partially Electrified Railway Line Gdańsk Orunia - Port Oksywie

Studium wprowadzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych z zasobnikami energii na częściowo zelektryfikowanej trasie Orunia Górna - Port Oksywi

Natalia KARKOSINSKA BRZOZOWSKA, Dominika MACEDONSKA, Dariusz R. KARKOSINSKI

Studium wprowadzenia elektrycznych zespołów trakcyjnych z zasobnikami energii na częściowo zelektryfikowanej trasie Orunia Górna - Port Oksywi

Adhibition Study of Electric Multiple Units with Energy Storage on Partially Electrified Railway Line Gdańsk Orunia - Port Oksywie

Natalia KARKOSINSKA BRZOZOWSKA, Dominika MACEDONSKA, Dariusz R. KARKOSINSKI

Uwagi dotyczące tworzenia wewnętrznych dokumentów technicznych

Considerations Related to the Creation of Internal Technical Standards

Karolina FIREK, Bogusz HIBNER, Józef Jacek ZAWODNIAK