MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 14, Nr 2 (52) 2023, ISSN: 2082-4149

Publ. 30.10.2023
epismo-aez-nr-52

Językowe narzędzie do uczuć

Krzysztof GOCZYŁA

Multiple Droop-Controlled DG Sites in an Islanded AC Microgrid for Power Losses Mitigation

Lokalizacja źródeł rozproszonych z regulowanym statyzmem w izolowanej mikrosieci - minimalizująca straty mocy

mgr inż. Tham X. NGUYEN; dr hab. inż. Robert LIS

Lokalizacja źródeł rozproszonych z regulowanym statyzmem w izolowanej mikrosieci - minimalizująca straty mocy

Multiple Droop-Controlled DG Sites in an Islanded AC Microgrid for Power Losses Mitigation

mgr inż. Tham X. NGUYEN; dr hab. inż. Robert LIS

Use of a Neural Method to Control On-Load Tap Changer so as to Improve Voltage Conditions in LV Networks with Distributed Generation

Wykorzystanie neuronowej metody sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do poprawy warunków napięciowych w sieciach nn z generacją rozproszoną

mgr inż. Klara JANIGA, dr inż. Robert JĘDRYCHOWSKI

Wykorzystanie neuronowej metody sterowania podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów do poprawy warunków napięciowych w sieciach nn z generacją rozproszoną

Use of a Neural Method to Control On-Load Tap Changer so as to Improve Voltage Conditions in LV Networks with Distributed Generation

mgr inż. Klara JANIGA, dr inż. Robert JĘDRYCHOWSKI

Concept of Construction a Station for Calibrating Matrix Luminance Meters

Koncepcja budowy stanowiska do wzorcowania matrycowych mierników luminancji

dr inż. Urszula BŁASZCZAK, dr inż. Marcin LEŚKO, dr inż. Henryk WACHTA, dr inż. Krzysztof BARAN, dr hab. inż. Maciej ZAJKOWSKI

Koncepcja budowy stanowiska do wzorcowania matrycowych mierników luminancji 

Concept of Construction a Station for Calibrating Matrix Luminance Meters

dr inż. Urszula BŁASZCZAK, dr inż. Marcin LEŚKO, dr inż. Henryk WACHTA, dr inż. Krzysztof BARAN, dr hab. inż. Maciej ZAJKOWSKI

Analysis of the Impact of Selected Design Changes on the Cogging Torque of a Commutator Motor with Permanent Magnets

Analiza wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na moment zaczepowy silnika komutatorowego z magnesami trwałymi

mgr inż. Paweł STRĄCZYŃSKI, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ

Analiza wpływu wybranych zmian konstrukcyjnych na moment zaczepowy silnika komutatorowego z magnesami trwałymi

Analysis of the Impact of Selected Design Changes on the Cogging Torque of a Commutator Motor with Permanent Magnets

mgr inż. Paweł STRĄCZYŃSKI, dr hab. inż. Zbigniew GORYCA, dr hab. inż. Sebastian RÓŻOWICZ