MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 8, Nr 3(29) 2017

Publ. 30.09.2017
epismo-aez-nr-29

Moce i kompensacja w obwodach z odkształconymi i niesymetrycznymi przebiegami prądu i napięcia Część 11. Krytyczne uwagi do normy DIN 40100. Domniemany wpływ oscylacji energii na współczynnik mocy oraz krytyczna weryfikacja sensu fizycznego mocy biernej

Powers and Compensation in Systems with Nonsinusoidal Voltages and Currents Part 11. Critical comments to the Standard DIN 40100. Alleged effect of energy oscillation on the power factor and critical verification of a physical meaning of the reactive power

prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI

Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS

Wybrane problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowejw instalacjach z zasilaczami UPS

dr inż. Stanisław CZAPP

Wybrane problemy pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z zasilaczami UPS

Selected Problems of Earth Fault Loop Impedance Testing in Circuits Fed from UPS

dr inż. Stanisław CZAPP

Artificial Neural Network in Forecasting the Churn Phenomena Among Costumers of IT and Power Supply Services

Artificial Neural Network in Forecasting the Churn Phenomena Among Costumers of IT and Power Supply Services

mgr inż. Przemysław WOJDA, dr inż. Krzysztof NOWICKI

Sztuczne sieci neuronowe w prognozowaniu zjawisk churn wśród klientów usług IT oraz elektroenergetycznych

Artificial Neural Network in Forecasting the Churn Phenomena Among Costumers of IT and Power Supply Services

mgr inż. Przemysław WOJDA, dr inż. Krzysztof NOWICKI

Eksploatacja linii napowietrznych może być łatwiejsza

Overhead Power Lines Operation May be Easier

dr inż. Józef J. ZAWODNIAK

Zalecenia polskiej izby ubezpieczycieli w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej

Recommendations of the Polish Insurance Association in Lightning and Overvoltage Protecion

dr inż. Jarosław WIATER

Zdolność zapalająca atmosfery wybuchowej od naelektryzowanych materiałów nieprzewodzących

Incendivity Ability of an Explosive Atmosphere from Materials Prone to Chargeability

dr inż. Bronisław M. WIECHUŁA