MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 5, Nr 4(18) 2014

Publ. 31.12.2014
epismo-aez-nr-18

Zagrożenie migotaniem komór serca przy odkształconym prądzie rażeniowym

The Risk of Ventricular Fibrillation at Distorted Body Current

dr hab. inż. Stanisław CZAPP

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury energetycznej

Fire Brygade Action near Energetics Infrastructure

mł. bryg. mgr inż. Radosław GAŁCZYŃSKI, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

Cewka Rogowskiego jako nowoczesny element zabezpieczeń, układów sterowania i monitoringu

Rogowski Coil as a Modern Transducer for Protection Control and Monitoring

dr inż. Stanisław SZKÓŁKA

Wpływ błędów przekładników prądowych na działanie zabezpieczeń różnicowych

Influence of Current Transformers Errors on Operation of Differential Protection

dr inż. Zygmunt KURAN

Wielofazowe silniki indukcyjne klatkowe – zalety i wady

Multi-phase Cage Induction Motors – Advantages and Disadvantages

dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, dr inż. Grzegorz KOSTRO, dr hab. inż. Mieczysław RONKOWSKI

Nowoczesne układy przekształtników wielopoziomowych do zasilania statków z lądu

Modern Systems of Multilevel Converters to Supply Ships from Shore

dr inż. Krzysztof BLECHARZ, prof. dr hab. inż. Zbigniew KRZEMIŃSKI

Rozwiązania układów przekształtnikowych do zasilania statków z lądu

Solutions of Power Electronics Converter for the Shore - to - Ship Power Systems

prof. dr hab. inż. Ryszard STRZELECKI

Wybrane zagadnienia projektowania pasywnych filtrów wyższych harmonicznych

Chosen Problems when Designing High Harmonic Passive Filters

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

Kłopoty z projektem przebudowy zasilania niedużego zakładu

Problems with a Project of Development of Power Supply for a Small Industrial Plant

dr inż. Edward MUSIAŁ

Izolowane przewody w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Insulated Cables in Lightning Protection of Structures

dr inż. Henryk BORYŃ