MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4 Nr 4(14) 2013

Publ. 31.12.2013
epismo-aez-nr-14

Inżynieria języka (po raz drugi)

Krzysztof GOCZYŁA

Podejmowanie decyzji w cyfrowych układach automatyki elektroenergetycznej

Decision-making Procedures in Digital Power Control Systems

prof. dr hab inż. Waldemar REBIZANT

Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym

Contemporary Solutions of Earth-fault Protection in Medium Voltage Networks with a Non-solidly Earthed Neutral

dr inż. Witold HOPPEL, prof. dr hab. inż. Józef LORENC

Ochrona przeciwprzepięciowa w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Creating the conditions for the safe and reliable operation of electronic equipment and systems requires the basic information about pulsed electromagnetic exposure in different places of signal circuits. This problem is particularly important in the case of signal lines which are on the premises of HV power station. Current and voltage surges are particularly dangerous for digital control and signaling systems. While designing protection systems against this type of risk, basic information about the levels of induced voltages in the signal transmission lines and the potential differences occurring within the station is required. Additionally the information about the levels of surge resistance of devices signal inputs are very important.. Keywordsovervoltage arresters, electromagnetic pulse, HV power station, current and voltage surges

prof. dr hab. inż. Andrzej W. SOWA

Ocena właściwości rozległych systemów uziemień pracujących w układach ochrony odgromowej

Assesment of widespread earthing systems for lightning protection purposes

dr inż. Stanisław WOJTAS

Ocena właściwości rozległych systemów uziemień pracujących w układach ochrony odgromowej

Assesment of widespread earthing systems for lightning protection purposes

dr inż. Stanisław WOJTAS

Magazynowanie energii

Energy Storage

dr hab. Piotr TOMCZYK

Trwałość eksploatacyjna opraw oświetleniowych

Operating endurance of luminaires

dr inż. Henryk BORYŃ, dr hab. inż. Stanisław CZAPP