MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 14, nr 2 (52) 2023

Publ. 30.10.2023

Językowe narzędzie do uczuć

Krzysztof GOCZYŁA

s. 8-9 DOI:

Abstract

Streszczenie

Keywords

Słowa kluczowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

W przygotowaniu