MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 7, Nr 2(24) 2016

Publ. 30.06.2016

Phase Shifter as Part of the New Concept of Differential Protection of the transformer

s. 8-19 DOI: 10.17274/AEZ.2016.24.01

Abstract

A new concept of a differential protection of a transformer has been presented in the paper. A protection model used for simulation studies has been presented. The results of the simulations of the protection for selected states of the disturbance of the protected object have been presented.

W artykule przedstawiono nową koncepcję zabezpieczenia różnicowego transformatora. Zaprezentowano model zabezpieczenia wykorzystany do badań symulacyjnych. Przedstawiono wyniki symulacji pracy zabezpieczenia dla wybranych stanów zakłóceniowych zabezpieczanego obiektu.

-->

Keywords

differential protection, transformer

 zabezpieczenie różnicowe, transformator

-->

Fig.

Bilbiography

[1] J. Żydanowicz: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT Warszawa 1979.
[2] Z. Fjałkowski, M. Pawłowski, S. Szkółka, A. Szymański: Patent PL 203919 B1, Układ zabezpieczenia generatora od zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach stojana.
[3] S. Szkółka: Zgłoszenie patentowe nr P. 411533, Układ zabezpieczenia różnicowo-prądowego obiektu elektroenergetycznego.
[4] S. Szkółka: „ Bezrdzeniowy przetwornik prądu przemiennego” Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, Numer 3 (523) 2015 s. 92-98.