MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 8, nr 4 (30) 2017

Publ. 31.12.2017

Basic Errors while Designing and Construction Earthing

s. 92-97 DOI: DOI: 10.17274/AEZ.2017.30.06

Abstract

This article presents selected problems related to the design and execution of medium voltage power line earthworms that affect later operation. The problem was also discussed economically from the perspective of the whole life of the earth ground and not only the initial design and construction.

Keywords

overhead medium voltage, earthing

Fig.

Bilbiography

[1] PN-EN 50341-1:2012 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV. Część 1: Wymagania ogólne – Specyfikacje wspólne.
[2] J.J. Zawodniak. "Projektowanie i wykonywanie inwestycji elektroenergetycznych na podstawie doświadczenia eksploatacyjnego", Automatyka – Elektryka – Zakłócenia, nr 1 (19) 2015.
[3] K. Wołkowiński, Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych, wydanie trzecie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967 r.
[4] M. Zielenkiewicz, "Archaiczne podejście do układów uziemiających w energetyce – czas na profesjonalizm", Miesięcznik SEP INPE, nr 204, s. 3-22, wrzesień 2016 r.
[5] S. Wojtas, J. J. Zawodniak, "Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi", Automatyka – Elektryka – Zakłócenia, nr 2 (20) 2015.
[6] S. Wojtas, J. J. Zawodniak, "Uziemienia stanowisk słupowych z głowicami kablowymi", Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Zeszyt 56/2017, s. 107-112.
[7] R. Kosztaluk, "Analiza właściwości uziemień. Część V:Przewodzenie prądów udarowych." Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 2005, s. 50-56.