MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 8, nr 4 (30) 2017

Publ. 31.12.2017

Turbogenerator Failure During Synchronization with the Network

Sylwia WROBLEWSKA

s. 60-66 DOI:

Abstract

The paper describes a disturbance in the main circuits of the power unit in the thermal power station, that happened during the synchronization with the network and followed a generator failure. It presents the electrical power unit where that disturbance happened with the analysis of the phenomena that followed the disturbance. Moreover an analysis of protection system operation in the emergency state is offered. Conclusions referring to synchronization routine and protection system are drown.

Keywords

HV circuit breaker, generator, synchronization

Fig.

Bilbiography

[1] J. Karolak, J. Przybysz, S. Wróblewska, P. Berger, „Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy”, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 1.
[2] J. Żydanowicz, „Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa”, WNT, Warszawa 1985.
[3] Z. Ciok, „Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych”, WNT, Warszawa 1976.
[4] „Poradnik inżyniera elektryka”, t. 3, WNT, Warszawa 2011.