MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Inżynierski rozsądek kontra sieciowy smart

Engineering reason versus smart grid

mgr inż. Peter STOLZ

s. 42-45 DOI:

Abstract

In the article author describes fashionable tendency in automatic engineering to connect everything to smart grid. We should have more common sense in aplication of visualisation every sensor connected with a converter. Do we really belief that it measures precisely and even more - really exists..?

Streszczenie

Tekst ten jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy powolne postępy "usieciowienia" tej dziedziny techniki są wynikiem trudności technologicznych, braku istotnych zalet czy też oporu inżynierów, z zasady będących świadomymi użytkownikami, a nie tylko biernymi konsumentami najnowszych zdobyczy techniki.

Keywords

fieldbus, automatics, smart grid

Słowa kluczowe

sieci, automatyka przemysłowa, smart grid

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

http://epismo-aez.pl/inynierski-rozsdek-kontra-sieciowy-smart-bibliografia.php