MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 4, Nr 2 (12) 2013

Publ. 30.06.2013

Baterie kondensatorów w środowisku napięć i prądów odkształconych

Capacitor banks in non-sinusoidal voltage and current conditions

prof. dr hab. inż. Zbigniew HANZELKA

s. 10-19 DOI:

Abstract

Capacitor banks fall into a category of equipment whose operation is to a large extent adversely affected by electromagnetic environment with distorted voltages and currents. In such conditions they are subject to voltage, current and power overloads. Therefore capacitors' manufacturers provide permissible overload factors referred to these quantities and expressed as multiples of their nominal values. These factors define non-destructive conditions area for a capacitor bank butprolonged operation in overload conditions significantly shortens capacitors' service life.

Streszczenie

Baterie kondensatorów należą do kategorii urządzeń, które w bardzo dużym stopniu doświadczają skutków pracyw środowisku elektromagnetycznym z przebiegami odkształconymi. Przeciążenia którym podlegają dotyczą: napięcia, prądu i mocy. Dlatego też do tych wielkości odnoszą się, określane przez producentów kondensatorów, dopuszczalne współczynniki przeciążeniowe podające krotność ich wartości znamionowych. Wyznaczają one, dla baterii kondensatorów, obszar nieniszczących warunków, lecz praca z długotrwałym przeciążeniem skraca znacząco czas ich eksploatacji.

Keywords

capacitors bank, distorted voltages and currents

Słowa kluczowe

baterie kondensatorów, odkształcone prądy i napięcia

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

W przygotowaniu