MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 2 (20) 2015

Publ. 30.12.2015

Aspekty praktyczne wykonywania uziemień stanowisk słupowych z głowicami kablowymi

Practical Aspects of Pole Stand Earthing Usage With Cable Terminations

dr inż. Stanisław WOJTAS, dr inż. Józef Jacek ZAWODNIAK

s. 42-54 DOI: 10.17274/AEZ.2015.20.04

Abstract

The work includes extensive discussion and comparison of static and surge properties of earthings used in the power system

for overvoltage protection. In the final chapters, analyzes the construction of earthing systems from the point of view of effectiveness in

the protection of the insulation system from overvoltages and some advice for the proper selection of pole position earthings with cable

terminations.

Streszczenie

Praca zawiera szerokie omówienie oraz porównanie właściwości statycznych i udarowych uziemień stosowanych w systemie

elektroenergetycznym do ochrony przeciwprzepięciowej. W końcowych rozdziałach dokonano analizy konstrukcji systemów uziemień

z punktu widzenia skuteczności w systemie ochrony układu izolacyjnego od przepięć oraz podano szereg wskazówek dotyczących

właściwego doboru uziemień stanowisk słupowych głowic kablowych.

Keywords

earthings , overvoltage protection

Słowa kluczowe

uziemienia, ochrona przeciwprzepięciowa

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Ograniczniki niskiego i średniego napięcia, Poradnik Grupy Apator S.A. 2011.

[2] W. Jabłoński: Uziemienia w sieciach, instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych, Poradnik INPE dla elektryków, z. 12, Wydawnictwo

SEP-COSiW, Warszawa 2006.

[3] S. Szpor: Ochrona odgromowa, WNT, Warszawa, 1973–1978.

[4] W. Nowak: Identyfikacja narażeń przepięciowych układów elektroenergetycznych wysokich napięć przy wyładowaniach atmosferycznych,

Rozprawy monograficzne 139, Wydawnictwo Uczelniane AGH, Kraków 2005.

[5] Katalog do projektowania, stanowiska słupowe ze zejściami kablowymi, opracowany rozpowszechniany przez ZPUE Włoszczowa S.A.,

Włoszczowa 2010.

[6] S. Wojtas, M. Wołoszyk: Ocena uziemień odgromowych według aktualnych przepisów normalizacyjnych, VI Krajowa Konferencja N-T

„Urządzenia Piorunochronne w Projektowaniu i Budowie, SEP Kraków, 20.10.2012.

[7] S. Wojtas: Lightning impulse efficiency of horizontal earthings, Przegląd Elektrotechniczny, nr 10b, 2012.

[8] M. Łoboda: Udarowe właściwości uziemień ochrony odgromowej obiektów budowlanych i elektroenergetycznych, WPW, Warszawa

2000.

[9] K. Wołkowiński: Uziemienia urządzeń elektroenergetycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1967.

[10] A. Sowa: Kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa, Wydawnictwo SEP-COSiW, Warszawa 2006.

[11] S. Wojtas: Earthing effective length for low and high amplitudes of lightning impulse currents, EMD2012, Politechnika Białostocka,

Uniwersytet Wileński, wrzesień 2012, Wilno.

[12] K.S. Stiepanow: Tiechnika wysokich napriażenij, Wyd. Energija, Leningrad 1967.

[13] S. Wojtas, M. Olesz: Wpływ wyników rejestracji wyładowań atmosferycznych na projektowanie ochrony odgromowej, Gdańskie Dni

Elektryki 2010, Z.N. Wydz. EiA PG, nr 27, 2010.

[14] Wytyczne projektowania, Linie kablowe średniego i niskiego napięcia z zastosowaniem kabli elektroenergetycznych o żyłach miedzianych,

opracowane przez Energolinię Poznań, rozpowszechniane przez Polskie Centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2004.