MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 14 Nr 4 (54) 2023

Publ. 17.02.2024

Badanie udarowego napięcia przebicia zanieczyszczonych izolatorów kompozytowych średniego napięcia

Surge Breakdown Voltage Study of Contaminated Medium Voltage Composite Insulators

dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK; dr inż. Józef J. ZAWODNIAK; mgr inż. Michał NAWROCKI

s. 126-136 DOI:

Abstract

Some issues related to the surge impulse strength of MV line composite insulators with visible contamination deposits have been discussed in the article. Additionally, the resistance of composite insulators to bird droppings (surface degradation) together with the impact of these deposits on surge impulse strength have been verified by laboratory experiments.

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z napięciem udarowym wytrzymywanym izolatorów kompozytowych eksploatowanych w liniach średniego napięcia, na których zaobserwowano widoczne osady zabrudzeniowe. Dodatkowo w ramach badań laboratoryjnych postanowiono zweryfikować odporność izolatorów kompozytowych na działanie odchodów ptasich (degradacja powierzchni) oraz ich wpływ na wytrzymałość udarową.

Keywords

overhead medium voltage, composite insulators, surge voltage breakdown, exploitation, contamination

Słowa kluczowe

linie napowietrzne średniego napięcia, izolatory kompozytowe, udarowe napięcie przebicia, eksploatacja, zabrudzenie

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] Pohl Z., Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2023 r.,
[2] Wańkowicz J., Bielecki J., Izolatory kompozytowe do linii średnich napięć i 110 kV zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru, PTPIREE, Warszawa 2012 r.,
[3] Wańkowicz J., Bielecki J., Izolatory ceramiczne do linii średnich napięć i 110 kV zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru, PTPIREE, Warszawa 2013 r.,
[4] Nawrocki M., Wytrzymałość udarowa zanieczyszczonych izolatorów kompozytowych 15 kV, Praca Dyplomowa Magisterska, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Walczak, Poznań 2020 r.,
[5] Maniakowski M., i inni. Wpływ napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia, w tym również kolejowych sieci trakcyjnych, na ptaki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2013 r.,
[6] Spennemann D.,H., & Watson M., J., Dietary habits of urban pigeons (Columba livia) and implications of excreta pH-a review, European Journal of Ecology, 2017 r., 3(1), s. 27-41,
[7] Zawodniak J.,J., Tryjanowski P. Wytyczne w zakresie ochrony ptaków na słupowych stacjach transformatorowych typu STS. AEZ DOI: 10.17274/AEZ.2021.46.03, s. 28-33
[8] Catalogue: Tyco Electronics. Wildlife and asset protection products, selections guide, 2014 r.
[9] Dixon, A., Rahman, M. L., Galtbalt, B., Bold, B., Davaasuren, B., Batbayar, N., & Sugarsaikhan, B. (2019). Mitigation techniques to reduce avian electrocution rates. Wildlife Society Bulletin, 43(3), 476-483,
[10] PN-EN 60060-2:2011 - Wysokonapięciowa technika probiercza -- Część 2: Układy pomiarowe
[12] Album linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych, układ płaski LSNS 120(70)[240] mm2 , tom I, STELEN, Poznań 2010 r.