MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 3, Nr 1 (7) 2012

Publ. 30.03.2012

Ligh tning pro tection of large hall-type buildings

s. 47-54 DOI:

Abstract

The article describes the rules and regulations that should be taken into consideration while designing lightning protection of large hall-type buildings in accordance with PN-EN 62305 standard.

Keywords

PN-EN 62305 standard, Lightning protection, large hall-type buildings.

Fig.

Bilbiography

1. PN-EN 62305-3:2009, Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia.