MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

vol. 12, nr 2 (44) 2021

Publ. 30.06.2021

Przyłączanie źródeł fotowoltaicznych do sieci przesyłowej a ryzyko przeciążenia cieplnego kabli i przewodów

Józef J. ZAWODNIAK, Krzysztof ŁOWCZOWSKI, Magdalena CZERNIAK

s. 48-56 DOI: 10.17274/AEZ.2021.44.03

Abstract

The paper presents selected issues related to low voltage networks to which local energy sources - photovoltaic plants are connected. General parameters of power network have been presented to outline the issues connected with technical limitations of the network. Attention is paid on effectiveness of the overcurrent protection scheme in networks with photovoltaic prosumer installations

Keywords

low voltage network, photovoltaic home system, overcurrent protection

Fig.

Bilbiography

[1] J. Niebrzydowski: „Sieci elektroenergetyczne”, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2000 r.,
[2] Album linii niskiego napięcia z przewodami gołymi Al 25-95 mm
2 na żerdziach wirowych, tom II. Wydany przez PTPiREE, Poznań 1998 r.
[3] Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm
2, Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu E i ELV, Wydany przez PTPiREE, Poznań 1999 r.,
[4] S. Krakowiak: „Projektowanie wiejskich sieci i instalacji elektrycznych”,
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1967 r.,
[5] Katalog:
Tele-Fonika Kable S.A.: „Kable i przewody elektroenergetyczne”, Wydanie III,
[6] B. Nobis: „Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach”,
Wydawnictwo Naukowo -Techniczne, Warszawa 1971 r.,
[7] Pod redakcją Sz. Kujszczyk: „Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze”, tom 1,
Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004 r.,
[8] E. Musiał: „Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne”,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 r.,
[9] M. Wancerz, P. Miller: „Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej”,
Rynek Energii, rn 3, 20-26, 2017,
[10] P. Pijarski, P. Kacejko and S. Adamek: “Analysis of Voltage Conditions in Low Voltage Networks Highly Saturated with Photovoltaic Micro Installations",
Acta Energetica, vol. 3, no. 36, pp. 0-0, Jul. 2018,
[11]https://pvmonitor.pl//i_user.php?idinst=11027&od=2020-04-16&do=2020-04-16#/sumapv,
[12]https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/101011/jak-dziala-system-opustu,
[13]https://www.operator.enea.pl/dladomu/uslugidystrybucyjne/iriesd,
[14][https://www.money.pl/gospodarka/inteligentne-liczniki-wymiana-potrwa-kilka-lat-znamy-harmonogram-6629438256855616a.html]