MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

Publ. 25.09.2011

Reduction of Disturbances in Screened Cables

s. 70-74 DOI:

Abstract

This paper describes the assessment of level disturbances in electronic devices powered by screened cable, depending on the grounding method of the screen.

Keywords

reduction of disturbances, screened cable, grounding method

Fig.

Bilbiography

[1] Charoy: Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych. WNT Warszawa 1996
[2] Praca zbiorowa: Zakłócenia w aparaturz elektronicznej. Radiotechnik. Warszawa 1995
[3] Z. Zachara, K. Izydorczyk: PSpice. Przykłady praktyczne. MIKOM. Warszawa 2000
[4] J. Hryńczuk: Redukcja zakłóceń w przewodach ekranowanych układów elektroniki, automatyki i transmisji danych.
„Automatyka , Pomiary, Zakłócenia” Konferencja INFOTECH– Jurata 2004