MENU

E-journal for electrical and electronic engineers
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKLOCENIA

(AUTOMATICS, ELECTROTECHNICS, DISTURBANCES)

Vol. 2, Nr 3 (5) 2011

Publ. 25.09.2011

Voltage Fluctuations

s. 6-22 DOI:

Abstract

The paper presents basic information on voltage fluctuations and flicker in power networks and describes a measuring instrument used for quantitative evaluation of the disturbance. Indices characterizing voltage fluctuations and standard requirements for voltage fluctuations limits are provided.

Keywords

voltage fluctuations, flicker, disturbance, indices

Fig.

Bilbiography

[1] Arruda A. A., Cavalcant I F. L.: Power system harmonics and flicker survey. CIGRE Session 1992, 36-202.
[2] Ashizaki Y., Aoyama F.: A novel method for the voltage flicker estimation and suppression utilizing the active power filter. CIGRE Session 1992, 36-205.
[3] Bisiach L., Campestrini L., Malaquti C.: Technical and operational experiences for mitigating interferences from high-capacity arc furnaces. CIGRE Session 1992, 36-204.
[4] Couvreur M., De Jaeger E., Robert A.: Voltage fluctuations and the concept of short-circuit power. CIGRE Session 2000, 13(14)36-08.
[5] De Jaeger E.: Measurement of flicker transfer coefficient from HV to MV and LV systems. UIEPQ-9630.
[6] Grűnbaum R., Gustafsson T., Olsson U.: SVC Light: Evaluation of first installation at Hagfors Sweden. CIGRE Session 2000, 13(14)36-03.
[7] Guide to quality of electrical supply for industrial installations. Part 5: Flicker, UIEPQ 1999.
[8] Hanzelka Z.: Skuteczność statycznej kompensacji oddziaływania odbiorników niespokojnych na sieć zasilającą. Wydawnictwo AGH 1994.
[9] Kowalski Z.: Wahania napięcia w układach elektroenergetycznych. WNT Warszawa, 1985.
[10] Kowalski Z., Hanzelka Z.: Dopuszczalne wahania napięcia. JUEE 1997, 1, 3,.
[11] Kozioł R., Hanzelka Z., Piróg S.: Dynamiczne stabilizatory napięcia. JUEE 1995, 1, 1, 17-25.
[12] Mombauer W.: Flicker caused by interharmonics. etz Archiv 12, 12, 1990.
[13] PN EN 1000-3-3: 1997. Kompatybilność elektromagnetyczna - Dopuszczalne poziomy - Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym ≤16A w sieciach zasilających niskiego napięcia.

[14] PN EN 61000-4-11: 1997. Kompatybilność elektromagnetyczna - Techniki badawcze i pomiarowe - Badania odporności na nagłe obniżenie napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
[15] PN EN 50 160: 1998. Charakterystyki napięcia w publicznych sieciach zasilających.
[16] PN-EN 61000-4-15: 1998. Miernik migotania światła - charakterystyka funkcjonalna i techniczna.
[17] PN-T-01030: 1996. Kompatybilność elektromagnetyczna - Terminologia.
[18] Povh D., Weinhold M.: Improvement of power quality by power electronic equipment. CIGRE Session 2000, 13(14)36-06
[19] Beaulieu G. i in.: Power quality indices and objectives for MV, HV and EHV systems CIGRE WG 36.07/CIRED progress, CIRED 2003.