MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 6, Nr 1 (19) 2015

Publ. 31.03.2015

Zastosowanie nadprzewodników wysokotemperaturowych w kablach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Application of High Temperature Superconductors in High Voltage Power Cables

dr inż. Henryk BORYŃ

s. 40-57 DOI: 10.17274/AEZ.2015.19.04

Abstract

High temperature superconducting cables are a new option for providing the opportunity to significantly increase

the transmitted power of electricity compared with conventional cables. The article discusses the structures used in high voltage HTS cables

and the possibility of their use in power transmission networks.

Streszczenie

Kable nadprzewodzące wysokotemperaturowe są nowym rozwiązaniem zapewniającym możliwość istotnego zwiększenia

mocy przesyłanej energii elektrycznej w porównaniu z kablami tradycyjnymi. Omówiono stosowane konstrukcje wysokonapięciowych

kabli HTS oraz możliwości ich wykorzystania w energetycznych sieciach przesyłowych.

Keywords

superconducting power cables, high temperature superconductor

Słowa kluczowe

kable elektroenergetyczne nadprzewodzące, nadprzewodniki wysokotemperaturowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] E. Barzi, et al.: BSCCO-2212 Wire and Cable Studies. IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 21, no. 3, 2325–2339, 2011.

[2] A. Cieśla, W. Kraszewski, M. Skowron: Możliwości zastosowania nadprzewodnictwa. Pomiary Automatyka Kontrola nr 3/2007.

[3] F. Grilli: Numerical modelling of high temperature superconducting tapes and cables. Università degli Studi di Genova, Lausanne, EPFL,

2004.

[4] M. Hirose, et al.: High-Temperature Superconducting (HTS) DC Cable. Sei Technical Review, no. 61, pp. 29–35, 2006.

[5] M.J. Jefferies, S.H. Minnich, B.C. Belanger: High voltage testing of a high capacity liquid nitrogen cooled cable. IEE Trans. PAS. 1973.

[6] Y. Kikuchi, et al.: Partial Discharge Characteristics in Composite Insulation Systems with PPLP for HTS Cable. 11-th European Conference

on Applied Superconductivity (EUCAS2013) IOP Publishing Journal of Physics: Conference Series 507 (2014).

[7] J. Kozak, Badania elektromagnesów nadprzewodnikowych w procesie wytwarzania i eksploatacji. Prace Inst. Elektrotechniki, zeszyt 265,

Warszawa 2014. ISSN-0032-6216.

[8] B.J. Maddock, et al.: Superconducting power cables and their application. CIGRE 1976, ref. 21–05.

[9] F. Merschel: Advanced Superconducting 10 kV System in the City Center of Essen, Germany. 2014 International Smart Grid Conference,

Changzhou, China, 18th May, 2014.

[10] A. Rakowska: Rozwój wysokotemperaturowych kabli nadprzewodnikowych. XI Symp. „Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego

Napięcia”, Krynica, 25–28 września 2007.

[11] J. Sorokiewicz: Zagadnienia materiałów przewodzących dla potrzeb kriotechniki. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław 1980.

[12] J. Stankowski, B. Czyżak: Nadprzewodnictwo. WNT, Warszawa 1999.

[13] P. Surdacki: Technologie i zastosowania nadprzewodnikowych zasobników energii. W (rozdział w książce): Energetyka

przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy. - Seria AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA. Infotech, Gdańsk 2015. - ISBN

987-83-934772-1-0.

[14] H. Yumura, et al.: World’s First In-grid Demonstration of Long-length “3-in-One” HTS Cable (Albany Project). Sei Technical Review, no. 64,

pp. 27–36, 2007.

[15] Materiały informacyjne firmy American Superconductor. www.amsc.com

[16] Materiały informacyjne firmy Nexans. www.nexans.com

[17] Materiały informacyjne firmy Sumitomo Electric Industries Ltd. http://global-sei.com/

[18] Materiały informacyjne firmy NKT Cables. http://nktcables.com/