MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

vol. 12, nr 4 (42) 2020

Publ. 30.12.2020

Niesynchroniczne włączenie do sieci 400 kV bloku wielkiej mocy

Nonsynchronous Connection of High-Power Unit to 400 kV Power Griddr

dr inż. Sylwia WRÓBLEWSKA

s. 46-51 DOI:

Abstract

One cause of failures in power plants may be traced back to faulty, nonsynchronous synchronisation of a power unit with power grid [1]. This usually results in damage to a generator or a unit transformer. The case of misguided connection of non-excited generator to network has been described in publications [2], [3], [4], this produced very serious damage to the generator.

Streszczenie

Jedną z przyczyn awarii w elektrowniach jest niesynchroniczne włączenie bloku do sieci [1]. Skutkiem takiego wydarzenia jest na ogół uszkodzenie generatora lub transformatora blokowego. W literaturze [2], [3], [4] opisano przypadek omyłkowego włączenia do sieci niewzbudzonego generatora, którego skutkiem było bardzo poważne uszkodzenie generatora

Keywords

non-excited generator, synchronisation, power unit

Słowa kluczowe

awaria, niesynchroniczne włączenie, transformator blokowy

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1]. Sylwia Wróblewska, „Uszkodzenie turbogeneratora podczas synchronizacji z siecią”, AUTOMATYKA , ELEKTRYKA,ZAKŁÓCENIA vol. 8, nr 4 (30) 2017, pp.54-60, DOI: 10.17274/AEZ.2017.30.04
[2]. Badanie przyczyn i skutków awarii bloku nr 4 w Elektrowni Rybnik,
Instytut Energetyki, E/NUE/98/4, Warszawa 1994 r
[3]. Julian Noga, „Awaria bloku 200 MW w Elektrowni Rybnik sprzed pięciu lat”,
Automatyka Elektroenergetyczna, nr 4. 1999 (25).
[4]. Andrzej Dobroczek. Julian Noga, „Awaria bloku 200 MW w Elektrowni Rybnik”,
Seminarium’99 „Awarie w Krajowych Elektrowniach”, Turów-Złotniki 11-13 maja 1999 r.
[5]. Jezierski P., Kulikowski J. „Analiza przyczyn uszkodzenia transformatora blokowego 240 MVA/ 400 kV”,
Instytut Energetyki, EAE/46/2001, 2001 r.
[6]. Jerzy Kulikowski, Zygmunt Kuran, Sylwia Wróblewska, „Awaria transformatora blokowego 12TB w Elektrowni Bełachatów przy niesynchronicznym załączeniu bloku do sieci 400 kV”, ”
Seminarium 2003 „Awarie w Krajowych Elektrowniach”, Turów-Złotniki
14-16 maja 2003 r.