MENU

E-pismo dla elektryków i elektroników
AUTOMATYKA, ELEKTRYKA, ZAKŁÓCENIA

Vol. 2, Nr 1 (3) 2011

Publ. 23.01.2011

Pomiary wskaźników jakości energii elektrycznej w zakładach przemysłowych

Power quality measurements in industrial plants

dr inż. Marek OLESZ

s. 46-56 DOI:

Abstract

The paper presents examples of power quality measurements conducted on three different industrial plants equipped with a considerable number of non-linear receivers such as: arc welding machines, spot-welding machines, frequency inverter drives.

Streszczenie

W artykule podano przykłady wyników pomiarów parametrów jakościowych energii elektrycznej w trzech zakładach przemysłowym wyposażonych w znaczną liczbę odbiorników nieliniowych typu: agregaty spawalnicze, zgrzewarki, silniki sterowane z falowników. Pomimo poboru przez podane urządzenia znacznych prądów odkształconych zawartość harmonicznych w napięciu zasilającym jest zgodna z wymaganiami przepisów [2], przy współczynniku THD w stanie ustalonym rzędu 3%á5%. Dopiero w sytuacji poboru mocy porównywalnych z mocą zainstalowanych transformatorów ma miejsce znaczne odkształcanie krzywej napięcia sieci.

Keywords

power quality, non-linear receivers

Słowa kluczowe

jakość energii elektrycznej, odbiorniki nieliniowe

Rys. / Fig.

Bibliografia / Bilbiography

[1] L. Kosiorek i inni, Wybrane zagadnienia badania jakości energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym Opole S.A., Materiały II Konferencji
Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce. Zmiana napięcia w sieciach nn. Jelenia Góra, 8-9 maja 2003 r.
[2] PN – EN 50160: 2008, Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych
[3] PN – EN 61000-2-4: 2003 Kompatybilność elektromagnetyczna – Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych
małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych
[4] M. Olesz, S. Kostrubiec, Ochrona przed zakłóceniami w sieciach i instalacjach niskiego napięcia, materiały Gdańskich Dni Elektryki, Gdańsk,
20 – 21.11.2002 r.
[5] strona internetowa http://www.tomtronix,com,pl
[6] strona internetowa http://www.iahu.ca, Denis T. St.: Propagation Analysis of Radix-2 Fast Fourier Transforms. Brief Notes, Algonquin College
1999
[7] PN – EN 61000-4-30: 2009 Kompatybilność elektromagnetyczna – Metody badań i pomiarów – Metody pomiaru jakości energii